Disclaimer

Disclaimer, privacy, terms of use & copyright

Schildersbedrijf Frank Dortmans staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Er kunnen aan deze informatie ook geen rechten worden ontleend.
De informatie kan naast onjuistheden ook typefouten bevatten.
Schildersbedrijf Frank Dortmans garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is.
Schildersbedrijf Frank Dortmans zal nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang en gebruik van de website, afwijzen.

Informatie van derden

Door middel van onder andere hyperlinks zal op de website www.frankdortmans.nl en/of www.frankdortmans.eu en de hieraan gekoppelde digitale wegen, verwezen worden naar informatie verstrekt door derden.
Juistheid, actualiteit, redelijkheid en volledigheid van dergelijke informatie is door Schildersbedrijf Frank Dortmans niet nader beoordeeld.
Iedere aansprakelijkheid ter zake wijst Schildersbedrijf Frank Dortmans nadrukkelijk van de hand.

Uw privacy

Aan persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, hecht Schilderbedrijf Frank Dortmans veel waarde.
Deze zullen ook worden beschermd.
Door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal Schildersbedrijf Frank Dortmans uw privacy in het kader van het verwerken van gegevens deze waarborgen en respecteren.

Verwerking van gegevens

Schildersbedrijf Frank Dortmans kan bij bezoek aan deze website gegevens van u verwerken.
Deze gegevens zouden verkregen kunnen zijn via bijvoorbeeld een door u via de website ingevuld vragenformulier.
Schildersbedrijf Frank Dortmans zal vooraf om uw toestemming vragen indien wij deze gegevens verwerken.
Schildersbedrijf Frank Dortmans zal alleen uw gegevens gebruiken voor het behandelen van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, relatiebeheer en marketing.
De website bevat webtellers.
Hiermee kan worden vastgesteld welke gebruikers de pagina’s hebben bezocht.
Deze webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de website.
Hiermee wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals de datum en tijdstip waarop de website is bezocht.
Door middel van deze gegevens proberen we de website te verbeteren.

Wijziging van deze bepalingen

Schildersbedrijf Frank Dortmans behoudt zich het recht voor te allen tijde de bepalingen en voorwaarden te wijzigen.
De gebruiker van de website stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden.
Deze privacystatement zou geregeld geraadpleegd moeten worden, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Terms of use

Schildersbedrijf Frank Dortmans is de eigenaar van deze website.
De website staat op het Internet onder de URL´s: http://www.frankdortmans.eu en https://www.frankdortmans.nl.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Schildersbedrijf Frank Dortmans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Schildersbedrijf Frank Dortmans komen.
Schildersbedrijf Frank Dortmans heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Schildersbedrijf Frank Dortmans gecontroleerd of goedgekeurd.
Schildersbedrijf Frank Dortmans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Cookies

Een “cookie” is een stukje informatie dat een website stuurt naar uw webbrowser die helpt de site onthouden informatie over u en uw voorkeuren.

“Sessie” cookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u uw Web browser of uw computer uitzet.
Session cookies worden gebruikt voor het verbeteren van navigatie op websites en het verzamelen van geaggregeerde statistische informatie.
Deze site gebruikt session cookies.

Copyright

Zonder toestemming van Schildersbedrijf Frank Dortmans mag een bezoeker/ster van de website van www.frankdortmans.nl en/of www.frankdortmans.eu geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf Frank Dortmans worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Schildersbedrijf Frank Dortmans © 2009. Alle rechten voorbehouden.

Start typing and press Enter to search